Dobór zasobnika do pieca CO

      Możliwość komentowania Dobór zasobnika do pieca CO została wyłączona

Kompletując domową kotłownię wypada wziąć pod uwagę ilość domowników, którzy będą korzystały z podgrzanej wody i wybieramy taką pojemność zbiornika, by dostarczał circa 35-50 litrów na człowieka. W odniesieniu do zasobnika solarnego kubatura ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy niewielkich wydatkach na grzanie. Niewielki pojemnik narzuca bowiem zapewnienie w nim wyższej ciepłoty, bowiem gdy równocześnie kilka osób korzysta z wanny, pobór jest większy i zbiornik nie zapewni potrzebnego komfortu CWU dla wszystkich. Żeby zyskać taką samą objętościowo ilość ciepłej wody, jak z pojemnika dużego, miksuje się nieogrzaną wodę z wodą podgrzaną, dlatego musi być ona gorętsza. A to wywołuje większe zużywanie się kotła, ponieważ mocniej rozgrzany szybciej osadza się osad na wężownicy i jest go więcej. Kupując niewielki zbiornik zyskujesz wyłącznie na tym pierwszym zakupie, bowiem w koszcie używania utopione są też „straty postojowe” oraz „dobowe stałe straty energii”. Podniesienie temperatury rezerwuaru o jedną trzecią zwiększa straty postojowe prawie w postępie geometrycznym ;) więcej, niż półtora raza. Dla porównania, te straty w skali miesiąca, wstawienie rezerwuaru 2x pojemniejszego, który pracuje w niższej ciepłocie, powoduje, że płacisz więcej jedynie koszt biletu komunikacji miejskiej! Przy czym dostajesz niepodważalne korzyści w pierwszym rzędzie w postaci komfortu ciepłej wody oraz dłuższej trwałości i żywotności kotła. Musisz uwzględnić też koszty wynikające, z wybrania niedużego zbiornika to cena użycia zautomatyzowanych zaworów mieszających, które dodaje się, by nie dopuścić do poparzenia użytkowników wodą o podwyższonej temperaturze. W dodatku, przy małym zbiorniku układ zapłonowy pieca załącza się częściej, by zachować ustawioną ciepłotę, co zmniejsza żywotność pomp i palnika. Jeśli w instalacji używasz do grzania kolektorów słonecznych, pojemniejszy zbiornik to zarazem zapas gorącej wody na kolejny pochmurny dzień lub dwa.