Dofinansowanie do proekologicznych źródeł energii cieplnej

      Możliwość komentowania Dofinansowanie do proekologicznych źródeł energii cieplnej została wyłączona

Smog to zjawisko polegające na pojawianiu się zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz występowania nieprzychylnych zjawisk pogodowych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki wpływają bardzo niekorzystnie na samopoczucie człowieka. Chcąc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wprowadziły ustawy służące propagowaniu stosowania alternatywnych źródeł energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu podczas miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego zarządził uchwałę mającą na celu dopłatę do wymiany posiadanego pieca węglowego na nowy, bardziej czyste źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych zamieszkałych w granicach województwa, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje montaż systemu grzewczego ze współudziałem ekologicznych źródeł pozyskiwania c.w.u. takich jak pompy ciepła lub kolektory solarne. Maksymalna wielkość dotacji to 25% kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów na gaz, olejowych, na prąd, pieców zasilanych paliwem stałym z podajnikiem kategorii 5 oraz pomp ciepła. Prośbę o dofinansowanie należy składać w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.