Dofinansowanie na zakup nowych kotłów i odnowienie układów grzewczych

      Możliwość komentowania Dofinansowanie na zakup nowych kotłów i odnowienie układów grzewczych została wyłączona

Poprzedni już sezon grzejny zaprezentował, jak dolegliwy i szkodliwy dla stanu zdrowia jest smog który jest efektem na przykład starego ogrzewania kotłami stałopalnymi w indywidualnych domach. W celu, by skłonić użytkowników do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne atmosferze, państwo uruchomiło na ten cel system dofinansowania. Systemy dofinansowania mogą pochodzić z finansów unijnych, krajowych albo z kas samorządów. Są w największej liczbie przypadków przekazywane w kształcie dotacji albo pożyczki na preferencyjnych warunkach. Część samorządów gminnych obiecuje konkretne kwoty dotacji, czasem odnoszące się do odmiany kotła, na jaki zdeklaruje się właściciel domu. Pozostałe oferują finansowanie większości albo nawet całości lokaty. Zależnie od gminy dofinansowania obejmują kotły gazowe, kotły na biomasę lub urządzenia korzystające z OZE (ekologicznych źródeł energii). Trzeba rozpocząć od orientacji, czy w danej gminie działa system dofinansowania i na jakie urządzenia. Następnym krokiem jest dokładne obliczenie kosztów inwestycji. Co kluczowe –użytkownik najpierw ponosi koszty zakupu nowego pieca i wykonania instalacji, więc trzeba ustalić, iż posiada pieniądze przeznaczone na ten zakup. Po przedłożeniu dokumentów w gminie wraz z wymaganym kompletem dokumentów i przychylnym zanalizowaniu, podpisywana jest umowa na wzięcie udziału w systemie dofinansowania. Następnie można wymieniać piec. Trzeba pamiętać o potwierdzeniach zakupu, każdy zakup powinien być potwierdzony stosownymi dokumentami, ponieważ na ich podstawie gmina ureguluje dopłaty.Najpewniej nie obejdzie się bez wizyty przedstawiciela gminy, by zweryfikować, czy rzeczywiście piec oraz instalacja zostały zmodernizowane.Niektóre urzędy gminy oferują wsparcie przy wypisywaniu i rozliczaniu dokumentacji. Pomoc w organizacji dotacji można także otrzymać za pośrednictwem wybranych producentów najnowszych kotłów. Za każdym razem należy zasięgnąć informacji w wydziale informacyjnym gminy.