Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

      Możliwość komentowania Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki została wyłączona

Pierwszoplanową sprawą przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Nadmieniona maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli wykorzystać w100%. Oczywiste jest iż energia ta zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą część energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie zużyjemy, to tracimy ją, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszta,
  • przybliżony czas zwrotu zinwestycji wlatach.