Jaki grzejnik dobrać do łazienki?

      Możliwość komentowania Jaki grzejnik dobrać do łazienki? została wyłączona

Decydując się na grzejnik łazienkowynależy zwrócić uwagę nie tylko nawzględy estetyczne grzejnika, leczrównież na jego cechy techniczne i mocgrzejną.

Grzejnik łazienkowy powinno sięwybrać tak, by przywskazanych właściwościachinstalacji, spełniał on swoją funkcjęgrzejną, a równocześnie konweniował wymiarami domiejsca.Standardowow zbiorze cech kaloryferaodnajdziemy taki opis: 75/65/20°C, gdzie 75 totemperatura zasilania, 65 to temperatura powrotu,a 20 określa temperaturę pomieszczenia.Są to wskaźniki, dla których podawanajest moc grzejnika. Należałobypamiętać, że dla komfortu cieplnego w łaziencebierze się pod uwagę najmniejszątemperaturę 24°C. Znając właściwości instalacji, wktórej pracować będziekaloryfer oraz temperaturę, jakąpragniemy uzyskać w łazience wszybki i prosty sposób odnajdziemy,korzystając z tabeli dostępneju producenta, konieczną moc grzejnika.

Gdy nie posiadamy wglądu dowłaściwości systemu,możemy odnieść korzyść zułatwionych regułdoboru. W prawidłowozaizolowanych domach, wlokalach o standardowejwysokości ok. 2,70m zapotrzebowanie na ciepło wynosi 80W/m2. Wbudynkach dawnego rodzaju, bezizolacji termicznej, zapotrzebowanie to może wynieść nawet130W/m2. Korzystając z tych obliczeńodnajdziemy moc kaloryfera, jakiejszukamy.

Następnym etapem jestznalezienie kaloryfera owskazanej mocy i wymiarach, jakiebędą odpowiednie do lokalu, gdziegrzejnik ma funkcjonować.