Kondensacja, czyli to co zachodzi pod obudową kotła

      Możliwość komentowania Kondensacja, czyli to co zachodzi pod obudową kotła została wyłączona

Piece z funkcją kondensacji to najbardziej popularne urządzenia instalowane przez kupujących do grzania nowych domów. Jest to ekonomiczny i wydajny sposób na grzanie. Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w gazach spalinowych. Ze spalenia paliw wydobywczych, składających się głównie ze związków węgla i wodoru, otrzymuje się dwutlenek węgla i parę wodną. Woda jest też jednym ze składowych każdego paliwa oraz powietrza, jakie dociera do palnika kotła. W wyniku tego gazy spalinowe z pieców w dużej części złożone są z pary wodnej. Standardowe piece niekondensacyjne nie korzystają z całej energii zawartej w spalanym w nich paliwie. Cząstka, określana ?ciepło utajone?, uchodzi z parą wodną wraz ze spalinami. By do ogrzewania c.w.u w kotle było wykorzystane oraz ciepło utajone, para wodna zawarta w spalinach musi się skroplić, bo w takim procesie jest uwolniona energia cieplna. W okolicznościach, jakie występują w systemie spalinowym pieca kondensacyjnego (skład mieszaniny gazu, ciśnienie), łatwo podlega ona kondensacji, czyli przeobraża się ze stanu gazowego w ciekły. Wystarczające jest, by gazy spalinowe ochłodziły się w wymienniku ciepła pieca do temperatury punktu rosy, która dla gazu ziemnego spalanego w dobrze regulowanym palniku wynosi mniej więcej 57°C. Utworzony kondensat, czyli skondensowana para wodna, to odpad opisanego procesu. Jest odprowadzany przez odpływ kondensatu na zewnątrz kotła.