Koszty na ogrzewanie domu – kalkulator

      Możliwość komentowania Koszty na ogrzewanie domu – kalkulator została wyłączona

Nasz najnowszy kalkulator kosztów ogrzewania pozwala na szybkie porównanie kosztów centralnego ogrzewania budynku z różnymi układami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest wskaźnik popytu na moc grzewczą podany w kWh na m2 rocznie. Arkusz przelicza także wydatki na ogrzewanie cwu uzależniając to od liczby mieszkańców. Dokładność wyników jest uzależniona od prawdziwości wskaźnika zapotrzebowania na energię. W oparciu o badania nowych budynków trzeba stwierdzić, że nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo wyśrubowaną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla zainteresowanych, które decydują się na modernizację kotłowni oraz przeskok na inne paliwo, wskazano w tabeli wskaźniki typowe dla norm obowiązujących w latach ubiegłych. W końcu można skorygować je tak, by kwota na aktualnie stosowanym paliwie pokrywała się z wynikami z arkusza. W tej sytuacji otrzymamy wyjątkowo precyzyjne dane o wydatkach na ogrzewanie z nowszej instalacji na innym paliwie . Informacje z kalkulatora sa poglądowe i nie mogą być podstawą jakichkolwiek pretensji. Na wypadek sytuacji spornej z inwestorem, ekipą budowalną, monterską lub producentem, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.