Pokrętła centralnego ogrzewania. W jakim miejscu je montujemy i jakie spełniają zadania.

      Możliwość komentowania Pokrętła centralnego ogrzewania. W jakim miejscu je montujemy i jakie spełniają zadania. została wyłączona

Pokrętła centralnego ogrzewania w układzie pełnią jedne z zasadniczych funkcji. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i oszczędnej eksploatacji. Mają także usprawniać i wspierać funkcjonowanie osprzętu z centralnego ogrzewania. Trudno jest je posegregować wyłącznie z uwagi na zadanie, bo zazwyczaj pełnią ich kilka. Zaworki grzejnikowe jeszcze parę lat wstecz stosowano tylko grzybkowe. Dzięki ich pomocy dało się manualnie regulować przepływem ciepłej wody. Obecnie stosuje się zawór sterujący temperaturą, powrotny i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworku (wkładki zaworowej) zawierającej element nastawczy i głowicy termostatycznej (czynnik reagujący). W głowicy znajduje się czynnik regulacyjny (gaz, płyn czy wosk) wywołujący położenie nacisku popychacza na trzpień zaworu. Instalacja zaworku odcinającego umożliwia demontaż grzejnika lub wypróżnienie jego bez obowiązku spuszczania wody z całej instalacji. Aktualnie standardem stało się wyposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w ręcznie regulowany zaworek odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa sugeruje pełnią funkcję asekurowania aparatów w układzie centralnego ogrzewana przed przekroczeniem dopuszczalnego naporu. Jest to jeden z ważniejszych przepustnic w układzie c.o.. Aby poprawnie funkcjonował muszą być zrealizowane poniżej wymienione uwarunkowania:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej okolicy

– wskazanie strzałki z korpusu zaworu musi być zgodne z kierunkiem przepływu substancji grzewczej

– nie montujemy bez wyjątku aparatury na przewodzie łączącym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworów winny być jednakowe.

– nie rzadziej niż co rok dokonujemy kontroli zaworu.

Do tej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach obiegu wymuszonego gwarantują właściwy kierunek obiegu cieczy.W instalacjach grzewczych spotyka się również zawory miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają czynnik grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i c.w.u.. Zaworki kulowe odcinające instalowane przed i za przyrządem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyżej znajdującym się punkcie schematu grzejnego.Różnorodność zadań i rodzai zaworków sprawia, że nasze domowe układy grzewcze pracują pewnie i efektywnie.