Poziom odporności akcesoriów elektrycznych

      Możliwość komentowania Poziom odporności akcesoriów elektrycznych została wyłączona

Stopień ochrony jest ważnym parametrem każdej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Zawiera się w nim zestawienie charakterystyk, których liczby charakteryzują wytrzymałość skrzynek na różne czynniki z zewnątrz.Stopień szczelności IP wskazuje na odporność obudowy na wodę i zabrudzenia. Jest również stopień IK, która charakteryzuje odporność obudów na działanie czynników z zewnątrz. Wszelkie wspomniane parametry zewnętrzne mogą powodować zniszczenie akcesoriów elektrycznych, co może powodować spięcia w instalacji oraz bezpośrednie zagrożenie dla użytkownika. Dla scharakteryzowania stopnia odporności przed uderzeniem dla sprzętu, w tym np. skrzynek do kamer wykorzystywanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych montowanych w lokalizacjach ogólnodostępnych itp., stosuje się zestawienie oznaczeń z wykorzystaniem klasy IK. Jest to powszechna klasyfikacja liczbowa opisująca stopień odporności przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez skrzynki urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można scharakteryzować potencjał wytrzymałości sprzętu i zdecydować się na najodpowiedniejszy produkt. Odpowiednio duża wartość parametrów uchroni nas od potencjalnej wymiany sprzętu spowodowanej ciosami np. chuliganów. Zestawienie oznaczeń stopni odporności IK szczegółowo charakteryzuje europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Symbol składa się z liter IK i wartości od 00 do 10, czyli od zerowej ochrony do całkowitego zabezpieczenia przed uderzeniem o energii 20J.Testy wykonano przedmiotem o wybranej wadze zrzucanym z określonej wysokości. Przykładowo:skrzynka o stopniu ochrony IK 10 wytrzymuje siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie ciężarkiem o masie 5kg zrzuconym z wysokości 40cm.