programowanie pogodowe

      Możliwość komentowania programowanie pogodowe została wyłączona

Regulator zewnętrzny to aktualnie kluczowe wyposażenie kotła z funkcją kondensacji i pompy ciepła. Regulator pogodowy funkcjonuje w oparciu o temperaturę na zewnątrz i wykres strat domu (ustawioną podczas uruchomienia) wyznacza temperaturę wody, jaka trafia z kotła lub pompy ciepła na instalację grzewczą.Najistotniejszą zaletą programowania pogodowego jest osiągnięcie największej sprawności pieca kondensacyjnego (pompy ciepła), a przy tym najniższych możliwych kosztów za grzanie. Drugą przydatną funkcją jest regulowanie ogrzewaniem, a konkretnie temperaturą w budynku na podstawie krzywej grzewczej. W szczególności jest to przydatna cecha w układach centralnego ogrzewania o znacznej bezwładności cieplnej (podłogówka, instalacje grzejnikowe o dużej pojemności wodnej). Wybór sterowania pogodowego zależy od typu pieca (pompy) i od typu i złożoności układu C.O. Na przykład od ilości układów grzejnych oraz naszych wymagań co do kontrolowania temperatury na poszczególnych kondygnacjach budynku lub we wnętrzu. Wybrane modele kotłów posiadają zawartą kontrolę pogodową (bez regulacji czasowej),a pozostałe wymagają regulatora na zewnątrz (przeważnie regulator tygodniowy jest wbudowany).

Najczęściej spotykane komplikacje z programowaniem pogodowym:

-niedogrzanie całego budynku – wyznaczona zbyt niska krzywa grzewcza przez montera,

-rozpalenie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym domu – odłączyć w programatorze pogodowym zainstalowanym w pokoju z kominkiem sensor temperatury wewnętrznej,

-jedynie w czasie wietrznych dni obniża się temperatura w budynku – budynek ma mankament – jest nieodporny na przewiewanie i ogrzane powietrze jest z niego „wydmuchiwane” – trzeba usprawnić wentylację albo izolację domu.

Zalecenia:

-nie pokładaj wiary w to, że monter wyreguluje Tobie najlepiej sterownik pogodowy; zrozum jak działa i samodzielnie dobierz krzywą grzejną oraz odłącz korektę w oparciu o czujnik temperatury wewnętrznej.

-programator zainstaluj w piecu lub koło niego – doprowadzanie przewodów do salonu to niepotrzebny koszt – prawidłowo nastawiony regulator nie potrzebuje korekt,

-dopilnuj montaż sensora zewnętrznego na ścianie północnej, aby rzetelnie robił pomiary temperatury powietrza (a nie ściany),

-zdecyduj, czy oczekujesz oddzielnej kontroli temperatury w osobnych pokojach. Jeżeli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla grzejników) albo dedykowane termostaty elektroniczne (do podłogówki).