Przewody do betonu

      Możliwość komentowania Przewody do betonu została wyłączona

Ujemna temperatura otoczenia utrudnia działanie związane z zalewaniem betonu. Wiąże się to z opóźnionymi reakcjami utwardzania cementu. Efektem tego mieszanka może nie uzyskać przewidywanych właściwości, zwłaszcza wytrzymałości. Istnieją stosowne zabezpieczenia przed takim zjawiskiem. Przez właściwe zasłonięcie przed stratą ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje eliminacja ujemnych następstw działania niskich temperatur. Do nagrzewania konstrukcji betonowych stosuje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Stosuje się je w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem świeżej zaprawy cementowej oraz do ograniczenia czasu zestalenia betonu. Kabel wystarczy przymocować do konstrukcji metalowej. W kolejnym etapie całość zalewa się zaprawą cementową a przewód przyłącza do instalacji. Po stężeniu zaprawy wystarczy obciąć przewód. Kable Elektra BET produkowane są o mocy 40W/m. Sposób rozłożenia dopasowuje się z uwzględnieniem rodzaju deskowania oraz grubości izolacji. Najczęściej stosuje się 4-5 metrów przewodu na każdy m2 konstrukcji. Wytwórca udostępnia specjalną tablicę z wykazem doboru odpowiedniego kabla do panujących warunków. Przewody do betonu przeznaczone są do ciągłej pracy przez okres czterdziestu dni