Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym

      Możliwość komentowania Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym została wyłączona

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zbiór wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów kotłów na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy oraz pojemności o spełnianiu określonych wymogów w kwestii wydajności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy zasadnicze obszary: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg pokazywania danych technicznych produktu (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania razem z urządzeniem etykiet opisujących klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest umożliwienie klientowi końcowemu porównania urządzeń na podstawie takich samych, zrozumiałych i czytelnych dla niego właściwości. Etykieta jest unormowana, ściśle określona i pokazująca szczegółowo wskazane wiadomości. Winna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających cenę oraz zużycie energii. Co więcej musi być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania pomieszczeń dla przykładowego typu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są jasno określone i w nawiązaniu do liczonej, odrębnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa również nakłada obowiązek na producentów i importujących, którzy powinni do oferowanego sprzętu dodać kartę z klasą energetyczną sprzętu oraz kolejną ? dla zestawu tzw. karta kompletu. Służy ona do obliczenia sprawności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać utworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący ma obowiązek dołączyć podstawowe etykiety dla swoich dystrybutorów tak, by mieli możliwość stworzyć własne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).