Wymiana kaloryferów starych na nowe

      Możliwość komentowania Wymiana kaloryferów starych na nowe została wyłączona

Jeżeli podejmujemy decyzję o zmianiegrzejników dawnych (prawie zawsze są to kaloryfery zrobione z żeliwa) na nowe,musimy mieć na uwadze kilka spraw. Przede wszystkim nie należy robić tego samemu, ponieważ zamiana tylko jednego kaloryfera w dużym systemie centralnego ogrzewania (np. w bloku) może wpływać na stan ogrzewania w całym gmachu. Praca układu polega na dobrym rozdziale wody ogrzanej, która oddaje własne ciepło będąc w grzejniku odpowiednią ilość czasu (uzależnione jest to od charakterystyki instalacji).W przypadku zamontowania kaloryfera nowego typu,o różnej charakterystyce technicznej,o odmiennej pojemności mamy do czynienia z tzw. samoregulacją przepływu wody w instalacji. Wynikiem tego może być jedna z dwóch sytuacji. Jeżeli kaloryfer zakupiony ma wyższą pojemność wody od wcześniejszego,kaloryfer nie dostarczy zadowalającej ilości energii cieplnej do lokum. W przypadku mniejszego kaloryfera – będzie przegrzewał się lub zawór termostatyczny będzie mocniej ograniczał przepływ wody przez grzejnik. Obydwie sytuacje są nieodpowiednie i źle oddziałują na działanie całego systemu grzewczego. By uniknąć wspomnianych kwestii, każdorazowo w takim przypadku trzeba skontaktować się z administracją budynku (np. Spółdzielnią mieszkaniową) i uzyskać akceptację na wymianę kaloryfera lub kaloryferów. Wystawiając taki akt administracja wskazuje szczegółową charakterystykę grzejnika,jaki może być montowany w naszym domu oraz wskazuje realizację. Jeśli korzystamy z usług określonego przez siebie majstra, pamiętajmy, że administracja sprawdzi rezultaty jego pracy, robiąc ?odbiór?zamontowanych kaloryferów.