Bilans energetyczny dla budynku

      Możliwość komentowania Bilans energetyczny dla budynku została wyłączona

Przy budowie budynku oszczędzającego energię wymagany jest dokładny projekt, który uszczegóławia jakie jest zapotrzebowanie na energię oraz jakie mogą być jej utraty. Trzeba wykonać bilans, by otrzymać precyzyjne wytyczne odnośnie ocieplenia i jego wyposażenia. Zestawienie daje wyobrażenie o spodziewanej efektywności energetycznej. Pozwala zatem przygotować się do budowy lub modernizacji stojącego budynku. Kiedy wszystko pójdzie jak zaplanowano, będzie można cieszyć się najniższymi rachunkami zagrzanie domu. Do domu energia dostarczana jest, aby go ogrzać,ogrzać wodę użytkową, oświetlać i zasilać różne sprzęty. W bilansie energetycznym brana jest pod uwagę szczególnie energia cieplna, ponieważ jakaś jej część zostanie utracona. Dotyczy to kwestii, aby straty zminimalizować, a przy tym doprowadzić do budynku jak najmniej ciepła lub wytworzyć jak najniższym kosztem. W analizie uwzględnia się obrys, wielkość domu oraz parametry otoczenia domu, izolacyjność termiczną przegród, usytuowanie budynku względem stron świata, rodzaj grzania i wentylowania. wielkie znaczenie ma też stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wjazdy do garażu. Liczy się ich ilość,wielkość i oczywiście wskazania energetyczne. Nie bez znaczenia zostaje też sposób użytkowania budynku. Bilans energetyczny może mieć wskazania dodatnie lub ujemne. Może się również przeobrażać w ciągu roku.