Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz

      Możliwość komentowania Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz została wyłączona

Fotowoltaika zamontowana na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w czasie sezonu grzewczego. Wszystko polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz ocieplenia budynku w regionie Bydgoszczy. Błędne podejście to złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają powierzchnię fotowoltaiki na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość np. gazu zużytego na potrzeby ogrzewania zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także efektywność spalania, można dość precyzyjnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez fotowolatikę oddawana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zaprojektować, by prąd z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.