Typy podłączeń w kaloryferach producenta Purmo zasilanych z dołu

      Możliwość komentowania Typy podłączeń w kaloryferach producenta Purmo zasilanych z dołu została wyłączona

Grzejniki z przyłączeniem dolnym, w przeciwieństwie do zalecanego sposobu montażu, istnieje możliwość podpiąć w paru sekwencjach. Wyprodukowany grzejnik wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich zaopatrzony jest we wkład termostatyczny, a inny w odpowietrznik.Jednakże, gdy powstanie taka potrzeba można oba elementy rozmontować. Istota to podłączenie zlokalizowane na dole. Najważniejsze w tym modelu jest by przewód z ciepłą wodą był zawsze podłączony 80 mm od bocznej krawędzi, a odpływ wody 30 mm.

Przeciwne podłączenie powoduje zmniejszenie wydajności energetycznej kaloryfera ponad 30%.

Kaloryfery z dolnym podłączeniem, dzięki temu, że są wyposażone w 6 króćców da się podłączać jak typowy grzejnik z zasilaniem z boku. Grzejnik jest w stanie być przyłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W którymkolwiek z tych rozwiązań trzeba dbać do jakiego króćca podłączyć zasilanie, a do którego powrót. Odwrotne podpięcie skutkować bowiem będzie zmniejszeniem mocy kaloryfera o ponad 30%.Kaloryfery dolnozasilane mogą być przyłączone równocześnie do króćców zlokalizowanych z dołu i bocznych. Niewykluczone są rozwiązania pośrednie: boczne i krzyżowe. W takim rozwiązaniu przyłączenie zasilania jest zawsze od dołu 80 mm od krawędzi kaloryfera, a powrót podpięty być może po boku grzejnika na wybranym z ulokowanych na dole króćców z prawej czy też z lewej strony.